Koç Burcu

Koç

ASTROLOJİ NEDİR? BURÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ve ASTROLOJİNİN YAŞAMIMIZDA Kİ ÖNEMİ

Astrolog Şenay YANGEL

Astroloji nedir?

Astroloji, gök cisimlerinin canlı ve cansız varlıklar üzerinde etkilerini araştıran bilimdir. İnsanoğlunun ilgilendiği en eski ilimler arasındadır. Uzun süre astronomiyle aynı bilim dalı sayılmıştır. Fakat astrolojinin kökeni astronomiye göre çok eskilere dayanır; yaklaşık 6 bin yıl öncesine.

Günümüzde astronomi, uzaklıkların, büyüklüklerin, kütlelerin, hareketlerin, hızların, yerlerin ve teleskop gibi aletlerle ölçülen bu gibi gözlemlere dayanan kavramların bilimidir. Bu yüzden astronomi nesnel bir bilim olarak adlandırılmak zorundadır. Oysa astroloji öznel bir bilim olarak adlandırılmak zorundadır. Bu yüzden horoskop haritasının çıkarılması gerçekten astronomik bir süreçtir.

Horoskopun çizimi ve açıklanması ise astrolojik bir süreçtir. Astroloji aynı zamanda gezegenler arasındaki açılarla ve bunların insanlık üzerinde gözlemlenebilen etkileri ile ilgilenir.

Burçlar, evleri ayırmanın bir yoludur. Fakat bunlar doğum yerlerine bağlıdırlar. Burç, olayın alanını göz önünde tutar. Ev olayın meydana geldiği yerdir.

Gezegende olayı harekete geçiren güçtür. Astroloji evrende uyum ve simetrinin var olduğunu, ayrıca herkesin bu uyum ve simetrinin bir parçasını oluşturduğunu öğretir. Bu yüzden astrolojiyi hayatı açıklamaya yardım eden bir felsefe gibi düşünmeliyiz. Astrolojinin amacı bize olanlar için gezegenleri suçlamak değil, aksine gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimiz hakkında bir şeyler öğrenmektir. Kendimizi açıkça gördüğümüz zaman yeni özelliklerimizi kolayca keşfedebilir ve hayatımızı daha dolu, daha amaçlı, daha yaratıcı hale getirebiliriz.

Astroloji kader değildir, her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, olabilecek hastalıkları, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir.

Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız, hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.

Astroloji bir fal değildir, belli değerlere dayanarak yapılan bir yorumdur ve popilist yaklaşımlardan ibaret değildir. Nefes aldığımız andan son nefesimizi vereceğimiz ana kadar etkili olan göksel enerjilerin yaşamımıza yansımasıdır ve bizler bu yansımaların ne kadar çok farkındaysak, kendimizi ve yaşam kalitemizi geliştirip yükseltiriz.

 

 

Burçların genel özellikleri

BOĞA BURCU

21 NİSAN - 20 MAYIS

Genel Özellikler: Düzenli yaşam,  tutkularına sarılan, pratik, güvenilir, sabırlı, iş yaşamında uyumlu, sistemli, zenginliği ve iyi yaşamı seven, midesine düşkün, soğukkanlı, iradeli, sadık ve sevecen. Tutucu, esneklikten yoksun, inatçı.

İKİZLER BURCU

(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Genel Özellikler: Akıllı, uyumlu, her işe yatkın, entelektüel, mantıklı. Canlı ve konuşkan, hareketli, yabancı dillere yetenekli, zamana uyan, heyecanlı. Değişken, huzursuz, kurnaz, meraklı, kararsız.

YENGEÇ BURCU

(21 HAZİRAN - 20 TEMMUZ)

Genel Özellikler: İnatçı, sabırlı, duyarlı, iyi kalpli, sevimli, hayal gücü yüksek, koruyucu, vatansever, becerikli, zeki, evcimen, heyecanlı. Alıngan, çabuk sinirlenen değişken, somurtkan, bağışlamaz, dengesiz, katı görünüşlü. 

ASLAN BURCU

(21 TEMMUZ - 20 AĞUSTOS)

Genel Özellikler: Neşeli, umutlu, yüce gönüllü, eli açık, yaratıcı, coşkun, heyecanlı, geniş düşünceli.  Kendini  beğenmiş, sabit fikirli, kibirli.

BAŞAK BURCU

(21 AĞUSTOS - 20 EYLÜL)

Genel Özellikler: Telaşsız ve rahat. Kavgadan, tartışmadan kaçınan, ayırt edici, inceleyici, dürüst, düzenli, titiz ve dakik. Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere bağlı, önemsiz konularda fazla duran.

TERAZİ

(21 EYLÜL - 20 EKİM)

Genel özellikler: Dürüstlük, kurallara bağlılık. Uyumlu, büyüleyici, geçimli, duygusal, diplomatik. Kararsız, havai, kinci, kolay etkilenen, saf temiz ruhlu.

AKREP BURCU

(21 EKİM - 20 KASIM)

Genel Özellikler: Sağlam irade, kararlılık, güçlü duygu ve sezgi gücü, anlayış, yardımseverlik. Kıskançlık, dik kafalık, kincilik, inatçı­lık, kuşkuculuk.

YAY BURCU

(21 KASIM - 20 ARALIK)

Genel Özellikler: Açık kalplilik, dürüstlük, iyimserlik, güleryüzlülük. Açık düşünceli, uyumlu, felsefe ve yargı yeteneği olan, özgürlük seven, güvenilir. Abartıcı, huzursuz, aşırı uçlarda, iyimser. Kaprisli.

OĞLAK BURCU

(21 ARALIK - 20 OCAK)

Genel Özellikler: Nazik ve sevimli, güvenilir, kararlı, tutkulu. Özenli, düzenli, sabırlı disiplinli. Katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, tutucu.

KOVA BURCU

(21 OCAK - 20 ŞUBAT)

Genel Özellikler: Heyecanlı, insancıl, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı. Dikkafalı.

BALIK BURCU

(21 ŞUBAT - 20 MART)

Genel Özellikler: Anlaşılması zor kişilik. Sevimli, duygusal, duyarlı, uyumlu, kolay etkilenen, iyi kalpli, anlayışlı. Heyecanlı, gizliliği seven, kararsız.

Burçların insanlar üzerindeki etkileri

Astrolojiyi sadece burçlarla sınırlandıramayız, Gezegenler, sabit yıldızlar, astroidler hepsi kişisel horoskoplarımızda bütünü oluşturur. Karakteristik özelliklerimizi doğduğumuz anda Güneş burcumuz belirlerken, duygularımızı yine doğum anındaki Ay burcumuz belirlemektedir. Fiziksel özelliklerimiz ve insanların üzerinde bıraktığımız ilk izlenim ise yükselen burcumuzla ilişkilidir. Doğum haritamız bir bütündür ve bize yol göstericilik yaparak kendimizle yüzleşmemizi sağlayan muhteşem bir portredir. İnsanın türlü özelliklerini yansıtır. Yeteneklerini ve zayıf yönlerini açıklar. Sağlığımız, yeteneklerimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken konular, dikkat etmemiz ve değerlendirmemiz gereken zamanları gösteren, evrensel sistemin içindeki yerimizi anlamamızı, yaşam kalitemizi yükseltmemizi sağlayan çok önemli bir sanattır yıldız haritası çıkartmak. Biz astrologların görevi de burçlar ve yıldızlardan yararlanarak bunlara göre yıldız haritasını çıkarıp bilgi ve deneyimimizle birleştirip danışana sunmaktır. Özel olarak çıkarttığımız yıldız haritası daima doğru yol gösteren bir pusula gibidir.