KÜNYE

WOMANROUTE®

Raptor Yayıncılık Ltd. Şti. Adına
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Özgül ATAY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Volkan KARAÇAY
Yayın Türü

(ULUSAL) SÜRELİ YAYIN

ISSN 2146 - 4723

WOMAN ROUTE (Basılı materyal)